Government of Nepal Logo
Province Government

Ministry of Physical Infrastructure, Urban Development and Transport Management

Gandaki Province, Kaski, Pokhara

Province Government

Ministry of Physical Infrastructure, Urban Development and Transport Management

Gandaki Province, Kaski, Pokhara

कार्यालय सम्पर्क मिति (appointment date) अगाडि सारिएको सूचना
गण्डकी प्रदेश सरकारबाट सार्वजनिक सवारीहरुमा भएको भाडा समायोजनको सूचना
गण्डकी प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०७८
Go To Old Website
13
Ashadh
विनियोजन विधेयक २०७५
2077-03-13

प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को सार्वजनिक सेवा र कार्यको लागी प्रदेश संञ्चित कोषबाट...

All Acts and Regulations


© All Right Reserved Ministry of Physical Infrastructure, Urban Development and Transport Management

Powered By: ProActive Web Developers