वार्षिक विकास कार्यक्रम २०७९-०८०
गण्डकी प्रदेश सरकारबाट सार्वजनिक सवारीहरुमा भएको भाडा समायोजनको सूचना
गण्डकी प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०७८
पुरानो वेभसाइटमा जानुहोस्
कुमार खड्का
कुमार खड्का

माननीय मन्त्री

ई. गणेशराज वस्ती
ई. गणेशराज वस्ती

सचिब

टीकाराम पौडेल
टीकाराम पौडेल

उप सचिव
(प्रवक्ता)
9851221511


भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय
061-465536
061-465536, Google Plus Code: 6X4C+3F
सम्पर्क


© सर्वाधिकार सुरक्षित भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय

Powered By: ProActive Web Developers