Provincial Government
Ministry of Physical Infrastructure Development
Gandaki Province, Pokhara

रामशरण बस्नेत माननीय मन्त्री थप जानकारी
ईश्वर चन्द्र मरहट्टा सचिव थप जानकारी

Twitter मा पछ्याउनुहोस

 नागरिक वडापत्र

सम्पुर्ण सूचना तथा जानकारीहरु

Title Publish Date Download/View
आधाभूतस्तरको खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना 2019-08-01 Download/View
बैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय विच भएको समझदारी पत्र 2019-05-14 Download/View
सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाईसेन्स) वितरण सम्बन्धमा 2019-04-24 Download/View
Request for Proposal (TID/GP/BD/CS/2075/76-03) 2019-02-18 Download/View
Request for Proposal (TID/GP/BD/CS/2075/76-02) 2019-02-18 Download/View
Request for Proposal (TID/GP/BD/CS/2075/76-01) 2019-02-18 Download/View
Amendment notice of the EoI Packages TID/GP/BD/CS/2075/76-01,02 & 03 2018-12-28 Download/View
Request for Expression of Interest of Motorable Bridges (TID/GP/BD/CS/2075/76-03) 2018-12-24 Download/View
Request for Expression of Interest of Motorable Bridges (TID/GP/BD/CS/2075/76-02) 2018-12-24 Download/View
Request for Expression of Interest of Motorable Bridges (TID/GP/BD/CS/2075/76-01) 2018-12-24 Download/View
सवारी साधन खरिद सम्बन्धि सूचना 2018-12-19 Download/View
SNRTP कार्यान्वयनका लागि MoFAGA,DoLI र MoPID Gandaki Provinceवीच समझदारी पत्र 2018-12-09 Download/View
झोलुंगे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि DoLI, MoPID Gandaki र TBSU वीच त्रिपक्षीय समझदारी पत्र 2018-11-29 Download/View
स्वास्थ्य परिक्षण सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना 2018-11-16 Download/View
MoU between MOPID and LRBSU 2018-11-14 Download/View