Provincial Government
Ministry of Physical Infrastructure Development
Gandaki Province, Pokhara

रामशरण बस्नेत माननीय मन्त्री थप जानकारी
ईश्वर चन्द्र मरहट्टा सचिव थप जानकारी

Twitter मा पछ्याउनुहोस

 नागरिक वडापत्र

सम्पुर्ण सूचना तथा जानकारीहरु

Title Publish Date Download/View
MoU between MOPID and LRBSU 2018-11-14 Download/View
सार्वजनिक सवारी साधन व्यवसायी र प्रयोगकर्ताहरुमा अनुरोध 2018-10-01 Download/View
कामकाज गर्न खटाइएको बारे 2018-09-24 Download/View
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक कार्यक्रम 2018-08-24 Download/View
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्य (PDF) 2018-08-24 Download/View