Provincial Government
Ministry of Physical Infrastructure Development
Gandaki Province, Pokhara

रामशरण बस्नेत माननीय मन्त्री थप जानकारी
ईश्वर चन्द्र मरहट्टा सचिव थप जानकारी

Twitter मा पछ्याउनुहोस

 नागरिक वडापत्र

सम्पुर्ण सूचना तथा जानकारीहरु

Title Publish Date Download/View
EoI Document for Individual Constultant 2020-03-19 Download/View
विज्ञप्ती 2020-03-05 Download/View
Notice for intention to award - TID-GANDAKI-TB-RFP-17- 076/77 2020-02-27 Download/View
Notice for intention to award 2020-02-20 Download/View
EoI And TOR Document for Individual Constultant 2020-02-19 Download/View
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना 2020-02-09 Download/View
Individual Consultant(Environmental Specialist) को नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना। 2020-01-29 Download/View
Individual Consultant(Road Engineer) को नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना। 2020-01-29 Download/View
Individual Consultant(Road Engineer) को नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना। 2020-01-19 Download/View
Result of EOI Evaluation of Individual Consltants 2020-01-10 Download/View
सूचि प्रकाशन सम्बन्धमा। 2019-12-19 Download/View
Individual Consultant EOI सम्बन्धमा 2019-12-04 Download/View
अन्तिम नतिजा प्रकाशन भएको सूचना 2019-12-03 Download/View
अन्तिम नतिजा प्रकाशन भएको सूचना 2019-12-03 Download/View
अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना 2019-11-21 Download/View