Provincial Government
Ministry of Physical Infrastructure Development
Gandaki Province, Pokhara

रामशरण बस्नेत माननीय मन्त्री थप जानकारी
ईश्वर चन्द्र मरहट्टा सचिव थप जानकारी

Twitter मा पछ्याउनुहोस

 नागरिक वडापत्र

सम्पुर्ण सूचना तथा जानकारीहरु

Title Publish Date Download/View
Amendment notice of the EoI Packages TID/GP/BD/CS/2075/76-01,02 & 03 2018-12-28 Download/View
Request for Expression of Interest of Motorable Bridges (TID/GP/BD/CS/2075/76-03) 2018-12-24 Download/View
Request for Expression of Interest of Motorable Bridges (TID/GP/BD/CS/2075/76-02) 2018-12-24 Download/View
Request for Expression of Interest of Motorable Bridges (TID/GP/BD/CS/2075/76-01) 2018-12-24 Download/View
सवारी साधन खरिद सम्बन्धि सूचना 2018-12-19 Download/View
SNRTP कार्यान्वयनका लागि MoFAGA,DoLI र MoPID Gandaki Provinceवीच समझदारी पत्र 2018-12-09 Download/View
झोलुंगे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि DoLI, MoPID Gandaki र TBSU वीच त्रिपक्षीय समझदारी पत्र 2018-11-29 Download/View
स्वास्थ्य परिक्षण सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना 2018-11-16 Download/View
MoU between MOPID and LRBSU 2018-11-14 Download/View
सार्वजनिक सवारी साधन व्यवसायी र प्रयोगकर्ताहरुमा अनुरोध 2018-10-01 Download/View
कामकाज गर्न खटाइएको बारे 2018-09-24 Download/View
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक कार्यक्रम 2018-08-24 Download/View
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्य (PDF) 2018-08-24 Download/View