Provincial Government
Ministry of Physical Infrastructure Development
Gandaki Province, Pokhara

रामशरण बस्नेत माननीय मन्त्री थप जानकारी
ईश्वर चन्द्र मरहट्टा सचिव थप जानकारी

Twitter मा पछ्याउनुहोस

 नागरिक वडापत्र

सम्पुर्ण सूचना तथा जानकारीहरु

Title Publish Date Download/View
Individual Consultant(Road Engineer) को नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना। 2020-01-19 Download/View
Result of EOI Evaluation of Individual Consltants 2020-01-10 Download/View
सूचि प्रकाशन सम्बन्धमा। 2019-12-19 Download/View
Individual Consultant EOI सम्बन्धमा 2019-12-04 Download/View
अन्तिम नतिजा प्रकाशन भएको सूचना 2019-12-03 Download/View
अन्तिम नतिजा प्रकाशन भएको सूचना 2019-12-03 Download/View
अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना 2019-11-21 Download/View
लिखित परिक्षाको नतिजा 2019-11-21 Download/View
अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना 2019-11-14 Download/View
लिखित परिक्षाको नतिजा 2019-11-14 Download/View
परिक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको सूचना 2019-11-03 Download/View
दरखास्त आवेदन फाराम 2019-10-02 Download/View
सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना 2019-10-02 Download/View
सवारी प्रशिक्षण केन्द्र, कारखाना तथा वर्कशप दर्ता गरेर मात्र संचालन गर्ने सम्बन्धमा। 2019-09-11 Download/View
आधारभूतस्तरको खानेपानी सेवाको लागि आबेदन फारम 2019-08-01 Download/View