Provincial Government
Ministry of Physical Infrastructure Development
Gandaki Province, Pokhara

रामशरण बस्नेत माननीय मन्त्री थप जानकारी
ईश्वर चन्द्र मरहट्टा सचिव थप जानकारी

Twitter मा पछ्याउनुहोस

 नागरिक वडापत्र

सम्पुर्ण सूचना तथा जानकारीहरु

Title Publish Date Download/View
काठेपोल प्रतिस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ 2019-05-14 Download/View
घरेलु सौर्य उर्जा प्रविधि जडान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ 2019-05-14 Download/View
जलस्रोत तथा सिँचाइ योजना कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ 2019-01-31 Download/View
जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ 2019-01-20 Download/View
उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ 2019-01-20 Download/View
साझेदारी सडक निर्माण सम्बन्धि कार्यविधि , २०७५ 2018-12-04 Download/View
सडक तथा सडक पुल वर्गिकरण अनुसारको मापदण्ड 2018-11-14 Download/View
बहूउद्देश्यीय सभाहल निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ 2018-11-13 Download/View
सार्वजनिक शौचालय निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ 2018-11-13 Download/View
स्मार्ट शौचालय निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ 2018-11-13 Download/View
पार्क / मनोरञ्जन स्थल निर्माणका लागि अनुदान हस्तान्तरण मार्गनिर्देशन, २०७५ 2018-11-13 Download/View