Provincial Government
Ministry of Physical Infrastructure Development
Gandaki Province, Pokhara

रामशरण बस्नेत माननीय मन्त्री थप जानकारी
ईश्वर चन्द्र मरहट्टा सचिव थप जानकारी

Twitter मा पछ्याउनुहोस

 नागरिक वडापत्र

सम्पुर्ण सूचना तथा जानकारीहरु

Title Publish Date Download/View
हेलो मुख्यमन्त्री गुनासो व्यवस्थापन कार्यक्रम सम्बन्धमा 2019-01-21 Download/View
सूचना पाटी सम्बन्धमा 2019-01-14 Download/View
उपस्थिति सम्बन्धमा 2018-10-31 Download/View
सम्पत्ति हस्तान्तरण सम्बन्धमा 2018-10-03 Download/View