Provincial Government
Ministry of Physical Infrastructure Development
Gandaki Province, Pokhara

रामशरण बस्नेत माननीय मन्त्री थप जानकारी
ईश्वर चन्द्र मरहट्टा सचिव थप जानकारी

Twitter मा पछ्याउनुहोस

 नागरिक वडापत्र

सम्पुर्ण सूचना तथा जानकारीहरु

Title Publish Date Download/View
बहूउद्देश्यीय सभाहल निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ 2018-11-13 Download/View
सार्वजनिक शौचालय निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ 2018-11-13 Download/View
स्मार्ट शौचालय निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ 2018-11-13 Download/View
पार्क / मनोरञ्जन स्थल निर्माणका लागि अनुदान हस्तान्तरण मार्गनिर्देशन, २०७५ 2018-11-13 Download/View
उपस्थिति सम्बन्धमा 2018-10-31 Download/View
सम्पत्ति हस्तान्तरण सम्बन्धमा 2018-10-03 Download/View
सार्वजनिक सवारी साधन व्यवसायी र प्रयोगकर्ताहरुमा अनुरोध 2018-10-01 Download/View
कामकाज गर्न खटाइएको बारे 2018-09-24 Download/View
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक कार्यक्रम 2018-08-24 Download/View
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्य (PDF) 2018-08-24 Download/View
विनियोजन विधेयक २०७५ 2018-08-01 Download/View