Provincial Government
Ministry of Physical Infrastructure Development
Gandaki Province, Pokhara

रामशरण बस्नेत माननीय मन्त्री थप जानकारी
ईश्वर चन्द्र मरहट्टा सचिव थप जानकारी

Twitter मा पछ्याउनुहोस

 नागरिक वडापत्र

सम्पुर्ण सूचना तथा जानकारीहरु

Title Publish Date Download/View
उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ 2019-01-20 Download/View
सूचना पाटी सम्बन्धमा 2019-01-14 Download/View
Amendment notice of the EoI Packages TID/GP/BD/CS/2075/76-01,02 & 03 2018-12-28 Download/View
Request for Expression of Interest of Motorable Bridges (TID/GP/BD/CS/2075/76-03) 2018-12-24 Download/View
Request for Expression of Interest of Motorable Bridges (TID/GP/BD/CS/2075/76-02) 2018-12-24 Download/View
Request for Expression of Interest of Motorable Bridges (TID/GP/BD/CS/2075/76-01) 2018-12-24 Download/View
सवारी साधन खरिद सम्बन्धि सूचना 2018-12-19 Download/View
SNRTP कार्यान्वयनका लागि MoFAGA,DoLI र MoPID Gandaki Provinceवीच समझदारी पत्र 2018-12-09 Download/View
साझेदारी सडक विवरण 2018-12-07 Download/View
साझेदारी सडक निर्माण सम्बन्धि कार्यविधि , २०७५ 2018-12-04 Download/View
झोलुंगे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि DoLI, MoPID Gandaki र TBSU वीच त्रिपक्षीय समझदारी पत्र 2018-11-29 Download/View
कार्तिक महिनासम्मको प्रगति प्रतिवेदन (०७५/७६) 2018-11-26 Download/View
स्वास्थ्य परिक्षण सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना 2018-11-16 Download/View
सडक तथा सडक पुल वर्गिकरण अनुसारको मापदण्ड 2018-11-14 Download/View
MoU between MOPID and LRBSU 2018-11-14 Download/View