Provincial Government
Ministry of Physical Infrastructure Development
Gandaki Province, Pokhara

रामशरण बस्नेत माननीय मन्त्री थप जानकारी
ईश्वर चन्द्र मरहट्टा सचिव थप जानकारी

Twitter मा पछ्याउनुहोस

 नागरिक वडापत्र

सम्पुर्ण सूचना तथा जानकारीहरु

Title Publish Date Download/View
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन। 2019-08-06 Download/View
आधारभूतस्तरको खानेपानी सेवाको लागि आबेदन फारम 2019-08-01 Download/View
आधाभूतस्तरको खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना 2019-08-01 Download/View
बैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय विच भएको समझदारी पत्र 2019-05-14 Download/View
काठेपोल प्रतिस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ 2019-05-14 Download/View
घरेलु सौर्य उर्जा प्रविधि जडान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ 2019-05-14 Download/View
सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाईसेन्स) वितरण सम्बन्धमा 2019-04-24 Download/View
Request for Proposal (TID/GP/BD/CS/2075/76-03) 2019-02-18 Download/View
Request for Proposal (TID/GP/BD/CS/2075/76-02) 2019-02-18 Download/View
Request for Proposal (TID/GP/BD/CS/2075/76-01) 2019-02-18 Download/View
जलस्रोत तथा सिँचाइ योजना कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ 2019-01-31 Download/View
पौष महिनासम्मको मासिक प्रगती विवरण 2019-01-28 Download/View
हेलो मुख्यमन्त्री गुनासो व्यवस्थापन कार्यक्रम सम्बन्धमा 2019-01-21 Download/View
जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ 2019-01-20 Download/View
उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ 2019-01-20 Download/View