Provincial Government
Ministry of Physical Infrastructure Development
Gandaki Province, Pokhara

रामशरण बस्नेत माननीय मन्त्री थप जानकारी
ईश्वर चन्द्र मरहट्टा सचिव थप जानकारी

Twitter मा पछ्याउनुहोस

 नागरिक वडापत्र

सम्पुर्ण सूचना तथा जानकारीहरु

Title Publish Date Download/View
Time Extension for Expression of Interest (EOI) 2020-05-22 Download/View
Time Extension of Expression of Interest (EOI) 2020-05-12 Download/View
Time Extension of Expression of Interest (EOI) 2020-04-29 Download/View
Time Extension of EoI of Individual Consultant 2020-04-15 Download/View
Time Extension of EoI of Individual Consultant 2020-04-10 Download/View
EoI Document for Individual Constultant 2020-03-19 Download/View
विज्ञप्ती 2020-03-05 Download/View
Notice for intention to award - TID-GANDAKI-TB-RFP-17- 076/77 2020-02-27 Download/View
तनहुँ जिल्लाको जिल्ला दररेट 2020-02-26 Download/View
स्याङ्जा जिल्लाको जिल्ला दररेट 2020-02-26 Download/View
पर्वत जिल्लाको जिल्ला दररेट 2020-02-26 Download/View
नवलपुर जिल्लाको जिल्ला दररेट 2020-02-26 Download/View
म्याग्दी जिल्लाको जिल्ला दररेट 2020-02-26 Download/View
मुस्ताङ्ग जिल्लाको जिल्ला दररेट 2020-02-26 Download/View
लमजुङ्ग जिल्लाको जिल्ला दररेट 2020-02-26 Download/View