Provincial Government
Ministry of Physical Infrastructure Development
Gandaki Province, Pokhara

रामशरण बस्नेत माननीय मन्त्री थप जानकारी
ईश्वर चन्द्र मरहट्टा सचिव थप जानकारी

Twitter मा पछ्याउनुहोस

 नागरिक वडापत्र

सम्पुर्ण सूचना तथा जानकारीहरु

Title Publish Date Download/View
Individual Consultant(Road Engineer) को नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना। 2020-01-19 Download/View
Result of EOI Evaluation of Individual Consltants 2020-01-10 Download/View
सूचि प्रकाशन सम्बन्धमा। 2019-12-19 Download/View
Individual Consultant EOI सम्बन्धमा 2019-12-04 Download/View
प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धि व्यवस्था गर्न बनेको ऐन 2019-12-03 Download/View
अन्तिम नतिजा प्रकाशन भएको सूचना 2019-12-03 Download/View
अन्तिम नतिजा प्रकाशन भएको सूचना 2019-12-03 Download/View
अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना 2019-11-21 Download/View
लिखित परिक्षाको नतिजा 2019-11-21 Download/View
अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना 2019-11-14 Download/View
लिखित परिक्षाको नतिजा 2019-11-14 Download/View
परिक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको सूचना 2019-11-03 Download/View
अधिकृतस्तर सातौ तह, हाईड्रोजियोलोजिस्ट पदको लागि निर्धारित पाठ्यक्रम 2019-10-02 Download/View
सहायकस्तर पाचौ तह, सब-ईन्जिनियर (बिल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट) पदको लागि निर्धारित पाठ्यक्रम 2019-10-02 Download/View
सहायकस्तर पाचौ तह, सब-ईन्जिनियर पदको लागि निर्धारित पाठ्यक्रम 2019-10-02 Download/View