Provincial Government
Ministry of Physical Infrastructure Development
Gandaki Province, Pokhara

रामशरण बस्नेत माननीय मन्त्री थप जानकारी
ईश्वर चन्द्र मरहट्टा सचिव थप जानकारी

Twitter मा पछ्याउनुहोस

 नागरिक वडापत्र

सम्पुर्ण सूचना तथा जानकारीहरु

Title Publish Date Download/View
अधिकृतस्तर सातौ तह, हाईड्रोजियोलोजिस्ट पदको लागि निर्धारित पाठ्यक्रम 2019-10-02 Download/View
सहायकस्तर पाचौ तह, सब-ईन्जिनियर (बिल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट) पदको लागि निर्धारित पाठ्यक्रम 2019-10-02 Download/View
सहायकस्तर पाचौ तह, सब-ईन्जिनियर पदको लागि निर्धारित पाठ्यक्रम 2019-10-02 Download/View
सहायकस्तर पाचौ तह, ल्याब टेक्निसियन पदको लागि निर्धारित पाठ्यक्रम 2019-10-02 Download/View
अधिकृतस्तर सातौ तह, ईन्जिनियर/ईन्जिनियर(वि. एण्ड आर.) पदको लागि निर्धारित पाठ्यक्रम 2019-10-02 Download/View
सहायकस्तर पाचौ तह, असिस्टेन्ट हा.जि. पदको लागि निर्धारित पाठ्यक्रम 2019-10-02 Download/View
दरखास्त आवेदन फाराम 2019-10-02 Download/View
सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना 2019-10-02 Download/View
सवारी प्रशिक्षण केन्द्र, कारखाना तथा वर्कशप दर्ता गरेर मात्र संचालन गर्ने सम्बन्धमा। 2019-09-11 Download/View
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन। 2019-08-06 Download/View
आधारभूतस्तरको खानेपानी सेवाको लागि आबेदन फारम 2019-08-01 Download/View
आधाभूतस्तरको खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना 2019-08-01 Download/View
बैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय विच भएको समझदारी पत्र 2019-05-14 Download/View
काठेपोल प्रतिस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ 2019-05-14 Download/View
घरेलु सौर्य उर्जा प्रविधि जडान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ 2019-05-14 Download/View