Provincial Government
Ministry of Physical Infrastructure Development
Gandaki Province, Pokhara

रामशरण बस्नेत माननीय मन्त्री थप जानकारी
ईश्वर चन्द्र मरहट्टा सचिव थप जानकारी

Twitter मा पछ्याउनुहोस

 नागरिक वडापत्र

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना