Provincial Government
Ministry of Physical Infrastructure Development
Gandaki Province, Pokhara

रामशरण बस्नेत माननीय मन्त्री थप जानकारी
ईश्वर चन्द्र मरहट्टा सचिव थप जानकारी

Twitter मा पछ्याउनुहोस

 नागरिक वडापत्र

अन्तिम नतिजा प्रकाशन भएको सूचना

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको मिति २०७६।०६।१५ को विज्ञापन अनुसार वि.नं. ०४/०७६।०७७ सिभिल सब-ईन्जिनियर वि.नं. ०५/०७६।०७७ सब-इन्जिनियर वि. एण्ड आर, वि.नं. ०६/०७६।०७७ असिस्टेन्ट हा.जि. र वि.नं. ०७/०७६।०७७ ल्याब टेक्निसियनको पदपूर्ति समितिको मिति २०७६।०८।१७ को निर्णय अनुसार सम्बन्धित सबैको जानकारिको लागि अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको छ।