Provincial Government
Ministry of Physical Infrastructure Development
Gandaki Province, Pokhara

रामशरण बस्नेत माननीय मन्त्री थप जानकारी
ईश्वर चन्द्र मरहट्टा सचिव थप जानकारी

Twitter मा पछ्याउनुहोस

 नागरिक वडापत्र

लिखित परिक्षाको नतिजा

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको मिति २०७६।०६।१५ को विज्ञापन अनुसार वि.नं. ४/०७६/७७ को सव ईन्जिनियर (सिभिल), वि.नं. ५/०७६/७७ को सव ईन्जिनियर (बि.एण्ड आर.), वि.नं. ६/०७६/७७ को असिस्टेन्ट हा.जि. र वि.नं. ७/०७६/७७ को ल्याब टेक्निसियन पदको पदपूर्ति समितिको मिति २०७६।०८।०५ को निर्णय अनुसार नतिजा प्रकाशन भएकोले उत्तिर्ण उम्मेदवारहरुको नामावली