Provincial Government
Ministry of Physical Infrastructure Development
Gandaki Province, Pokhara

रामशरण बस्नेत माननीय मन्त्री थप जानकारी
ईश्वर चन्द्र मरहट्टा सचिव थप जानकारी

Twitter मा पछ्याउनुहोस

 नागरिक वडापत्र

अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुमा रिक्त रहेको स्थायी दरवन्दीका ईन्जिनियर (सिभिल) र ईन्जिनिरयर(बि एण्ड आर) पदमा खुला प्रतिस्पर्धा विधिबाट सेवा करारमा पदपूर्तिको लागि मिति २०७६।०७।१९ र २०७६।०७।२० मा लिइएको लिखित परिक्षामा उत्तीर्ण परिक्षार्थीको अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना