Provincial Government
Ministry of Physical Infrastructure Development
Gandaki Province, Pokhara

रामशरण बस्नेत माननीय मन्त्री थप जानकारी
ईश्वर चन्द्र मरहट्टा सचिव थप जानकारी

Twitter मा पछ्याउनुहोस

 नागरिक वडापत्र

परिक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको सूचना

मिति २०७६/०७/१९ देखि २०७६/०७/२३ सम्म सञ्चालन हुने तपशीलमा उल्लेखित प्राविधिक पदहरुको परिक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको सूचना।