Provincial Government
Ministry of Physical Infrastructure Development
Gandaki Province, Pokhara

रामशरण बस्नेत माननीय मन्त्री थप जानकारी
ईश्वर चन्द्र मरहट्टा सचिव थप जानकारी

Twitter मा पछ्याउनुहोस

 नागरिक वडापत्र

जलस्रोत तथा सिँचाइ योजना कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५

जलस्रोत तथा सिँचाइ योजना कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५