Provincial Government
Ministry of Physical Infrastructure Development
Gandaki Province, Pokhara

रामशरण बस्नेत माननीय मन्त्री थप जानकारी
ईश्वर चन्द्र मरहट्टा सचिव थप जानकारी

Twitter मा पछ्याउनुहोस

 नागरिक वडापत्र

सार्वजनिक सवारी साधन व्यवसायी र प्रयोगकर्ताहरुमा अनुरोध

यस गण्डकी प्रदेशमा चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनहरुले तोकेको भाडादर भन्दा बढी भाडा लिने गरेको, ट्याक्सीहरुले मिटरमा हिड्न नमानेको गुनासोहरु पटक-पटक मन्त्रालयमा प्राप्त भएकोले सम्पूर्ण व्यवसायीहरुलाई तोकेको भाडा लिन, ट्याक्सीलाई मिटरमा चलाउनुहुन र सवारी साधन प्रयोग गर्ने महानुभावहरुलाई निर्धारीत भाडामात्र तिर्नुहुन अनुरोध छ ।व्यवसायीहरुले तोकिएको भाडादर भन्दा बढि भाडा लिएमा, लिने प्रयास गरेमा र ट्याक्सीहरु तोकिए बमोजिम मिटरमा नहिंडेमा कानून बमोजिम कारवाही गरिने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । यस सम्बन्धमा सार्वजनिक सवारी साधन प्रयोगकर्ताको कुनै गुनासो भए निम्न नम्बरहरुमा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ। गुनासो गर्ने सम्पर्क नं ०६१-४६५५५६ – भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश 9856033394 – यातायात व्यवस्था कार्यालय (कार्यालय प्रमुख) 9856018333 – जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय (प्रमुख) 103 – ट्राफिक कन्ट्रोल 100 – नेपाल प्रहरी कन्ट्रोल