Provincial Government
Ministry of Physical Infrastructure Development
Gandaki Province, Pokhara

रामशरण बस्नेत माननीय मन्त्री थप जानकारी
ईश्वर चन्द्र मरहट्टा सचिव थप जानकारी

Twitter मा पछ्याउनुहोस

 नागरिक वडापत्र

Acts
Date title Download/view
2018-10-07 11:08:44 About submitting programs, Infrastructure Development Offices, All Download/View
2018-10-10 10:07:16 Regarding Email address, Infrastructure Development Offices, All Download/View
2018-10-29 09:21:52 About submitting programs, Water supply and Sanitation Division Offices, Syangja, Baglung, Gorkha,Tanahu Download/View
2018-10-31 08:35:52 About submitting details , All offices Download/View
2019-09-18 11:07:25 भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेशको वार्षिक विकास कार्यक्रम २०७६/०७७ Download/View