Provincial Government
Ministry of Physical Infrastructure Development
Gandaki Province, Pokhara

रामशरण बस्नेत माननीय मन्त्री थप जानकारी
ईश्वर चन्द्र मरहट्टा सचिव थप जानकारी

Twitter मा पछ्याउनुहोस

 नागरिक वडापत्र

ताजा समाचार

परिचय

ऐतिहासिक प्रदेश सभाको २०७४ मंसिर २१ गते सम्पन्न भएको निर्वाचन पश्चात २०७४ साल माघ २८ गते प्रदेश स्तरीय पूर्वाधार सम्बन्धि नीति निर्माण, योजना तर्जुमा, भौतिक पूर्वाधारको विकास निर्माण र अनुगमन गर्ने उद्देश्यका साथ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको स्थापना भएको हो | नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार प्रदेश स्तरका उर्जा, विद्युत, सिचाई, खानेपानी, जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन , प्रदेश लोकमार्ग तथा यातायात, प्रदेश स्तरका कार्यालयहरुको भौतिक व्यवस्था र निर्माण, संचालन, मर्मत संभार लगायतका विषयहरुको लागी आवश्यक नीति, कानुन, गुरुयोजना, योजना, मापदण्ड तयारी गर्ने कार्य यस मन्त्रालयबाट सम्पादित हुनेछ |

Request for Proposal (TID/GP/BD/CS/2075/76-03) 2019-02-18  थप जानकारी
Request for Proposal (TID/GP/BD/CS/2075/76-02) 2019-02-18  थप जानकारी
Request for Proposal (TID/GP/BD/CS/2075/76-01) 2019-02-18  थप जानकारी
Amendment notice of the EoI Packages TID/GP/BD/CS/2075/76-01,02 & 03 2018-12-28  थप जानकारी
Request for Expression of Interest of Motorable Bridges (TID/GP/BD/CS/... 2018-12-24  थप जानकारी
विनियोजन विधेयक २०७५ 2018-08-01  थप जानकारी
हेलो मुख्यमन्त्री गुनासो व्यवस्थापन कार्यक्रम सम्बन्धमा 2019-01-21  थप जानकारी
सूचना पाटी सम्बन्धमा 2019-01-14  थप जानकारी
About Participation 2018-10-31  थप जानकारी
सम्पत्ति हस्तान्तरण सम्बन्धमा 2018-10-03  थप जानकारी
Monthly Progress Report of Poush 2019-01-28  थप जानकारी
Sajhedari sadak details 2018-12-07  थप जानकारी
Progress report till Kartik (075/76) 2018-11-26  थप जानकारी
जलस्रोत तथा सिँचाइ योजना कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ 2019-01-31  थप जानकारी
जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ 2019-01-20  थप जानकारी
उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ 2019-01-20  थप जानकारी
साझेदारी सडक निर्माण सम्बन्धि कार्यविधि , २०७५ 2018-12-04  थप जानकारी
सडक तथा सडक पुल वर्गिकरण अनुसारको मापदण्ड 2018-11-14  थप जानकारी

प्रतिवेदन तथा निर्देशनहरू

विभिन्न निर्णयहरू

मन्त्रालयकाे प्रवक्ता Homnath Poudel
Under Secretary
Contact No: 061-465536
9851151572
erhomnath@gmail.com
सुचना अधिकारी Shrawan Khanal
Under Secretary
Contact No: 061-465536
9851176041
kumarsarban@yahoo.com